Plan zajęć

W naszym żłobku dbamy o to, aby maluchy były szczęśliwe i roześmiane. W trosce o ich prawidłowy rozwój codziennie realizujemy m.in. zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, sprawnościowe oraz naukę języka angielskiego. Oprócz stałej oferty opiekuńczo-wychowawczej zaplanowaliśmy również:

- profesjonalną opiekę psychologa{wraz z diagnozą}, fizjoterapeuty{wraz z diagnozą}, logopedy oraz konsultacje pielęgniarki/położnej
- naukę j. angielskiego
- zajęcia gimnastyczne, rytmiczne i taniec
- pakiet zajęć dodatkowych: bajkoterapia, zajęcia sensoryczne i plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia „sience”{eksperymenty}
- imprezy okolicznościowe i uroczystości na terenie placówki!

Plan dnia dla dzieci młodszych
(od 20 tyg. do ok. 18 miesiąca życia)

Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb. W ten sposób chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, zapewniając warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

Codzienny plan uwzględnia m.in.: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne i manipulacyjne, w tym również na świeżym powietrzu, aktywności wspierające rozwój ruchowy, naukę raczkowania i chodzenia, zajęcia wyciszające.

Plan dnia dla dzieci starszych
(od ok. 18 mies. do 3 lat)

Godziny Zajęcia w żłobku
6:30 - 8:20

Przyjmowanie dzieci do żłobka, swobodna zabawa

8:20 - 8:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:00

Przywitanie, zajęcia tematyczne

10:00 - 10:15

Drugie śniadanie

10:15 - 11:00

Zajęcia w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu ( w zależności od pogody)

11:00 - 11:30

Czynności higieniczne, I danie (zupa)

11:30 - 13:30

Drzemka, leżakowanie, czynności higieniczne

14:00 - 14:30

II danie (obiad)

14:30 - 15:30

Zabawy swobodne/ zorganizowane

15:30 - 16:00

Podwieczorek

16:00 - 17:30

Odbieranie dzieci