Cennik

Miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław do 31.08.2023 r.

Czesne 

769zł*/miesiąc

*uwzględnione dofinansowanie przez Gminę Wrocław na rok 2022/2023 w wysokości 680 zł/miesiąc.

W roku 2022/2023 czesne uwzględniające dotację z Gminy Wrocław  wynosi 769 zł/miesiąc.

Wyżywienie: dieta podstawowa 19,90 zł/za 5 posiłków dziennie (kuchnia dedykowana na specjalnie zamówienie naszego żłobka, jadłospisy dostępne na stronie internetowej),

Nie pobieramy opłaty wpisowej

Dobrowolne konsultacje indywidualne i zajęcia ze specjalistami w naszym Centrum Terapii Małego Dziecka: psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą): dodatkowo płatne.

Opłaty uiszczane są z góry do 5. dnia każdego miesiąca na rachunek nr 67 1750 0012 0000 0000 3378 3318.

Czesne obejmuje:
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-17:30,
 • profesjonalną opiekę pielęgniarki/położnej,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku,
 • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem.

Dodatkowo płatne:

 • grupowe zajęcia ze specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą
 • nauka j. angielskiego
 • zajęcia plastyczno-manualne
 • bajkoterapia, muzykoterapia
 • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości na terenie placówki!

Posiadamy doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną /integracji sensorycznej, w której przeprowadzamy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Miejsca dofinansowane przez Gminę Wrocław od 01.09.2023 r.

Czesne 

920zł*/miesiąc

*uwzględnione dofinansowanie przez Gminę Wrocław na rok 2023/2024 w wysokości 680 zł/miesiąc.

W roku 2023/2024 czesne uwzględniające dotację z Gminy Wrocław  wynosi 920 zł/miesiąc.

Wyżywienie: dieta podstawowa 21,90 zł osobodzień (pakiet I z możliwością odwołania do 8:30 dnia poprzedniego) lub 23,90 (pakiet II z możliwością odwołania do 16:00 dnia poprzedniego)/za 5 posiłków dziennie (kuchnia dedykowana na specjalnie zamówienie naszego żłobka, jadłospisy dostępne na stronie internetowej),

Nie pobieramy opłaty wpisowej

Dobrowolne konsultacje indywidualne i zajęcia ze specjalistami w naszym Centrum Terapii Małego Dziecka: psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą): dodatkowo płatne.

Opłaty uiszczane są z góry do 5. dnia każdego miesiąca na rachunek nr 67 1750 0012 0000 0000 3378 3318.

Czesne obejmuje:
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 06:30-17:30,
 • profesjonalną opiekę pielęgniarki/położnej,
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb,
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do jego wieku,
 • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem.

Dodatkowo płatne:

 • grupowe zajęcia ze specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, logopedą
 • nauka j. angielskiego
 • zajęcia plastyczno-manualne
 • bajkoterapia, muzykoterapia
 • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości na terenie placówki!

Posiadamy doskonale wyposażoną salę rehabilitacyjną /integracji sensorycznej, w której przeprowadzamy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.