Nota prawna

Nota prawna

Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Europea Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady specjalisty.

Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a Europea Sp. z o.o. nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie.

Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.

Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody Europea Sp. z o.o. wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Europea Sp. z o.o. jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.