RODO

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679
INFORMUJEMY:

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.  z  siedzibą: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7; e-mail: info@europea.pl, http://europea.pl/.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b i c RODO,
w celu zawarcia niniejszej umowy jak również realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
np. wystawianie faktur, spełnienie obowiązku podatkowego.
2.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszej umowy.
3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6.  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nie został powołany zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
7.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
8.  Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom

przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

9. Kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – +48 71 799 99 73.