Rekrutacja

PROJEKT nr RPDS.08.04.01-02-0072/19:

Zasadniczy etap naboru trwał będzie od maja 2020 do marca 2022. W tym też czasie składać można dokumenty rekrutacyjne. Następnie utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.

Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, rodzic/opiekun oddający dziecko do żłobka będzie zobowiązany do podjęcia pracy. Pierwsza weryfikacja następuje po pierwszym miesiącu – rodzic/opiekun zobowiązany jest wtedy przedstawić zaświadczenie o podjęciu pracy bądź rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia zawodowego zewnętrznego w celu powrotu na rynek pracy. W projekcie przewidziano aktywizację zawodową dla 27 rodziców bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kolejne weryfikacje będą miały miejsce co miesiąc – rodzic/opiekun zobowiązany jest wówczas przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie.

Kryteria dostępu:

1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (53 miejsc) lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (27 miejsc)
3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

Kryteria premiujące:

1. niepełnosprawność: 2pkt.
2. liczba dzieci w rodzinie: 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt. [oświadczenie]
3.dochód netto przypadający na osobę w rodzinie: 0-500 zł – 2pkt., 501-1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt. [oświadczenie]

W celu zgłoszenia swojej kandydatury wymagane jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych po ogłoszeniu rozpoczęcia naboru.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod kątem spełnienia warunków koniecznych i liczby zdobytych punktów za kryteria premiujące.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

 

?‍♀️?????‍♀️?????‍♀️?????‍♀️?????‍♀️?????‍♀️

 

Pliki do pobrania
 • Deklaracja uczestnictwa do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Regulamin do projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19DS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr I do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr II do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr III do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr IV do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr V do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr VI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr VII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Aktualizacja Wyniki rekrutacji nr VIII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr IX do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr X do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XIII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XIV do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XV do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XVI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XVII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XVIII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XIX do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XX do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXIII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXIV do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXV do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXVI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXVII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXVIII do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXIX do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXX do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19
 • Wyniki rekrutacji nr XXXI do projektu RPDS.08.04.01-02-0072/19

Szybki kontakt

Skip to content