Aktualności

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 29.06.2022

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w załącznikach umieszczamy listę kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola „Pirackie Skarby”.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 24.06.2022

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w załącznikach umieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola „Pirackie Skarby”.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w załącznikach umieszczamy listę kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola „Pirackie Skarby”.