Rekrutacja projekt UE

CENNIK

06.2019 do 08.2020

W okresie realizacji projektu nr RPDS.08.04.01-02-0048/17 pt. „Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia
aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3″ rodzice – będący uczestnikami projektu,
maksymalnie do dnia 31.08.2020  r. w ramach wsparcia otrzymanego w projekcie nie ponoszą żadnych opłat za pobyt
i wyżywienie dziecka w żłobku.

Oferta szczegółowa

 

 

Oferta obowiązująca od dnia 01.09.2020 r. Roczna opłata rekrutacyjna 500 zł.

Czesne: 1590 zł minus kwota dotacji z Programu „Maluch+” wynosząca 135 zł. Czesne po refundacji 1455 zł + stawka żywieniowa 18 zł/dzień.

Płatne z góry do 5. dnia każdego miesiąca.

Od 01.07.2020 do 31.12.2020 miejsca oferowane w naszym żłobku są dofinansowane w kwocie 135 zł miesięcznie na jedno dziecko z Programu „MALUCH+”.

 

  • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:00
  • opiekę psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki i logopedy
  • zajęcia rozwojowe w grupach
  • naukę j. angielskiego
  • zajęcia gimnastyczne
  • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze.

 

 

 

——————————————–

REKRUTACJA

Nabór ruszył!!!

Od 01.09.2020 r. wolne miejsca w prywatnym żłobku.

DRODZY RODZICE!

 

Zastanawiacie się, gdzie Wasz Maluch będzie czuł się najlepiej?

 

Serdecznie zachęcamy do zapisywania Pociech do naszego żłobka! Z uwagi na koniec unijnego projektu w którym uczestniczyliśmy, od 1 września żłobek staje się prywatną placówką.

Pirackie Skarby to przytulne miejsce dla Twojego Maluszka prowadzone w duchu szacunku, odpowiedzialności, poznawania i odkrywania świata w przyjaznym dla dziecka środowisku.

Naszą nadrzędną misją pozostaje wspomagania harmonijnego rozwoju Waszych dzieci, a także dbanie o ich samopoczucie i komfort psychiczny podczas rozłąki. Żłobek „Pirackie Skarby” znajduje się w dogodnej lokalizacji, przy ulicy Zielińskiego, obok galerii handlowej Arkady. Dzięki nowoczesnej placówce oraz stabilnej i wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej Wasz Szkrab pozostanie w jak najlepszych rękach, a zajęcia przeprowadzane w naszym żłobku pomogą odkrywać i rozwijać talenty pociech.

 

W ramach czesnego oferujemy:

– opiekę w godzinach 7:00 – 17:00

– profesjonalną opiekę psychologa{wraz z diagnozą}, fizjoterapeuty{wraz z diagnozą}, logopedy oraz konsultacje pielęgniarki/położnej

– naukę j. angielskiego

– zajęcia gimnastyczne, rytmiczne i taniec

– pakiet zajęć dodatkowych: bajkoterapia, zajęcia sensoryczne i plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia „sience”{eksperymenty}

– imprezy okolicznościowe i uroczystości na terenie placówki!

 

Cennik i szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej – https://pirackieskarby.pl/cennik/

lub pod numerem – 795 390 976

 

Pozwól nam przekazać swojemu dziecku dobrą energię!

 

 

Rekrutacja w ramach projektu trwającego do dnia 31.08.2020 r.

 

Zasadniczy etap naboru trwał będzie od maja 2019 do czerwca 2019. W tym też czasie składać można dokumenty rekrutacyjne. Następnie utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.

Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, rodzic/opiekun oddający dziecko do żłobka będzie zobowiązany do podjęcia pracy. Pierwsza weryfikacja następuje po pierwszym miesiącu – rodzic/opiekun zobowiązany jest wtedy przedstawić zaświadczenie o podjęciu pracy bądź rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia zawodowego zewnętrznego w celu powrotu na rynek pracy. W projekcie przewidziano aktywizację zawodową dla 31 rodziców bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kolejne weryfikacje będą miały miejsce co miesiąc – rodzic/opiekun zobowiązany jest wówczas przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie.

Kryteria dostępu:

1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (57 miejsc) lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 (31 miejsc)
3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

Kryteria premiujące:

1. niepełnosprawność: 2pkt.
2. liczba dzieci w rodzinie: 1 dziecko – 0 pkt., 2 dzieci – 1 pkt., 3 i więcej dzieci – 2 pkt. [oświadczenie]
3.dochód netto przypadający na osobę w rodzinie: 0-500 zł – 2pkt., 501-1000 zł – 1 pkt., powyżej 1000 zł – 0 pkt. [oświadczenie]

W celu zgłoszenia swojej kandydatury wymagane jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych po ogłoszeniu rozpoczęcia naboru.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod kątem spełnienia warunków koniecznych i liczby zdobytych punktów za kryteria premiujące.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.