Rekrutacja do projektu UE

PROJEKT nr RPDS.08.04.01-02-0072/19: Zasadniczy etap naboru trwał będzie od maja 2020 do marca 2022. W tym też czasie składać można dokumenty rekrutacyjne. Następnie utworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, rodzic/opiekun oddający dziecko do żłobka będzie zobowiązany do podjęcia pracy. Pierwsza weryfikacja następuje … Czytaj dalej Rekrutacja do projektu UE