Aktualności

Ahoj! Je­dzie pani Zima na ko­ni­ku bia­łym, spo­tka­ły ją dzie­ci, pięk­nie po­wi­ta­ły: „Dro­ga pani Zimo, syp­nij dużo śnie­gu, żeby nam sa­necz­ki nie usta­ły w bie­gu!” :)

20.12.2023