Aktualności

ZMIANY W SYSTEMIE REKRUTACJI – OD 25.03.2021

24.03.2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że CZASOWO, to jest od 25.03.2021 zostaje zmieniony SPOSÓB REKRUTACJI na:

# WOLNE MIEJSCA (np. rezygnacja innego rodzica z opieki w danym żłobku) przeznaczone do rekrutacji na dzień 01.09.2021 r. w następujący sposób:

– rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, umowy na miejsca dofinansowane zawierane są do 31.08.2021 r.

– dziecko nadal uczestniczy w elektronicznej REKRUTACJI TERMINOWEJ (standardowej) na okres opiekuńczy od 01.09.2021 r. (rok żłobkowy 2021/2022)

– rodzice zainteresowani objęciem opieką dziecka (@pirackieskarby – po ukończeniu 1 r. ż.) wypełniają wniosek papierowy (dostępny w żłobku) i wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przedkładają wymagane w procesie rekrutacji dokumenty

# UWOLNIONE MIEJSCE (np. rezygnacja rodzica, który wcześniej zadeklarował wolę kontynuacji opieki na następny rok żłobkowy tj. 2021/2022

– kwalifikacja do żłobka z listy oczekujących na miejsce powstałe w ten sposób będzie się odbywała w żłobku we współpracy z Wrocławskim Zespołem Żłobków.