Aktualności

Rekrutacja 2021/2022 – ŚCIĄGA

10.03.2021

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok żłobkowy 2021/2022  (Zarządzenie nr 4741 Prezydenta Wrocławia z dnia 04.03.2021) – KLIKNIJ TUTAJ  

Zasady i kryteria rekrutacji na rok żłobkowy 2021/2022 ( Zarządzenie nr 4733 Prezydenta Wrocławia z dnia 02.03.2021 ) – KLIKNIJ  TUTAJ

ISTOTNE INFORMACJE:

W systemowej kwalifikacji na rok  żłobkowy 2021/2022 uczestniczą dzieci urodzone od dnia 01.01.2019 r. do 13.04.2021 r. (paragraf 3 ust. 1 Zarządzenia nr 4741)

Dziecko, które aktualnie korzysta z usług żłobkowych jest zwolnione z udziału rekrutacji w przypadku złożenia przez rodzica/ prawnego opiekuna w terminie do 16.03.2021 r. pisemnego oświadczenia woli o kontynuacji opieki nad dzieckiem na rok żłobkowy 2021/2022.

Deklaracja wyboru placówki przez rodzica/ opiekuna prawnego w formularzu kontynuacji jest jednoznaczna z pozostaniem dziecka  w żłobku od września 2021 r.

Dzieci kwalifikowane są do grup wiekowych w danym żłobku określonych na dzień 01.09 danego roku żłobkowego.

Termin rekrutacji – od 06.05.2021 r do 16.07.2021 r.odbywać się będzie rekrutacja w systemie elektronicznym zgodnie z paragrafem 4 Zarządzenia nr 4741. Patrz też paragraf 3 ust.3 wymienionego Zarządzenia.

Na bieżącą będziemy aktualizować naszą ściągę, w zależności od pytań rodziców. Zastrzegamy, iż w sprawie szczegółowej interpretacji paragrafów danego Zarządzenia kierujecie się Państwo do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.