Aktualności

Wolne miejsca

01.07.2020

W związku z przedłużeniem projektu RPDS.08.04.01-02-0048/17 pn. „Moi rodzice wracają do pracy- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” do 31.08.2020r., Żłobek „Pirackie Skarby” informuje, że na dzień 01.07.2020 posiada 10 wolnych miejsc dla osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych i 4 miejsca dla osób pozostających bez pracy. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze Projektu.