Aktualności

Ostatnie wolne miejsca !!!

16.07.2019

W ramach projektu nr RPDS.08.04.01-02-0048/17 pt. „Moi rodzice wracają do pracy – program wsparcia aktywności zawodowej dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”, pozostały 4 wolne miejsca dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu.