Cennik

12.2019 - 03.2021

W okresie realizacji projektu nr RPDS.08.04.01-02-0010/18 pt. „Aktywni rodzice-program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” rodzice- będący uczestnikami projektu, maksymalnie do dnia 31.03.2021r., w ramach wsparcia otrzymanego w projekcie ponoszą opłatę w wysokości 198,00 zł za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Czesne obejmuje:
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:00
 • opiekę psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki i logopedy
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • naukę j. angielskiego
 • zajęcia gimnastyczne
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze.
01.2020 - 10.2021

W okresie realizacji projektu nr RPDS.08.04.01-02-0072/19 pt. „Pirackie Skarby-program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” rodzice- będący uczestnikami projektu, maksymalnie do dnia 31.10.2021r., w ramach wsparcia otrzymanego w projekcie ponoszą opłatę w wysokości 230,00 zł za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Czesne obejmuje:
 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 07:00-17:00
 • opiekę psychologa, fizjoterapeuty, pielęgniarki i logopedy
 • zajęcia rozwojowe w grupach
 • naukę j. angielskiego
 • zajęcia gimnastyczne
 • pakiet zajęć dodatkowych: rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia przyrodnicze.