Aktualności

Projekt „Aktywni Rodzice – program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” informacje w pigułce

29.09.2020

Ahoj!

Nasz żłobek prowadzi rekrutację w ramach projektów unijnych. Umożliwia to nam zaoferowanie opieki na najwyższym poziomie za stosunkowo niewielką cenę.

Projekt  nr RPDS.08.04.01-02-0010/18  pn. ” Aktywni Rodzice- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 ” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt trwa do: 31.03.2021r.

CEL PROJEKTU:

Program wsparcia jest kierowany do osób biernych zawodowo, aby ułatwić powrót lub wejście na rynek pracy. Jest on kierowany do osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia.

Jakie są wymagania?

  1. miejsce zamieszkania (woj. dolnośląskie: miasto Wrocław)
  2. posiadanie statusu osoby fizycznej powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3 lub osoby pozostającej bez zatrudnienia i sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 3.
  3. złożenie deklaracji o powrocie na rynek pracy lub o podjęciu aktywnych działań związanych z poszukiwaniem pracy lub – w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia – deklaracji przystąpienia do aktywizacji zawodowej przewidzianej w projekcie.

PŁATNOŚCI

Opłata obowiązkowa: 198zł

Termin płatności: do 5. każdego miesiąca z góry za cały miesiąc, np. do 05.01. jest dokonywana opłata za cały miesiąc styczeń.

Nr konta do wpłat: 24 1750 1064 0000 0000 2013 9935

Tytuł: imię i nazwisko uczestnika projektu, za który miesiąc jest dokonywana opłata za czesne oraz numer umowy, np. Jan Kowalski, czesne za styczeń, UW/00/01/2020/0010.

Deklaracja

 

 

Pliki do pobrania

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/pskarby/domains/pirackieskarby.pl/public_html/przemkowska/wp-content/themes/pirackieskarby/single-post.php on line 48